Metoda „Pressio” została opracowana w latach 70 XX w. Jej twórcami są: Andrzej Zaleszczuk, Janusz Łęczyński, Wojciech Nowak oraz Rudolf Ociepka.

Autorzy w swej metodzie wykorzystali teorię Roberta Roafa, która uznawała, że czynnikiem decydującym o progresji skrzywienia kręgosłupa jest rotacja trzonów kręgów w płaszczyźnie poprzecznej. Praktycznym elementem badań Roafa okazało się stwierdzenie, ze nacisk na garb żebrowy tylny w kierunku brzusznym powoduje zmniejszenie rotacji.

Istotą metody jest dobór kierunku działania sił korygujących. W swym założeniu mają one stanowić odwrotność sił wywołujących i pogłębiających wadę. Główny nacisk działania terapeutycznego kierowany jest na szczyty skrzywień co powoduje:

 • korekcję,
 • derotację,
 • redresję związaną z uciśnięciem garbu żebrowego i wału lędźwiowego.

Warunkiem podstawowym, umożliwiającym osiągnięcie efektu terapeutycznego jest bardzo dokładne zdiagnozowanie stanu klinicznego.

Dla potrzeb tej metody nie opracowano specjalnych procedur badawczych. Rozpoznanie oparte było na:

 • wynikach badań rentgenowskich,
 • klasycznej ocenie postawy ciała.

Duże znaczenie przypisywano wartości kątowej skrzywienia (ustalanej metodą Cobba) – ten parametr bezpośrednio wpływał (względem płaszczyzny czołowej) na kąt ustawienia specjalnych pelot:

 • w skrzywieniach Io pelotę ustawiono pod kątem ok. 45-50o – działanie korygujące;
 • w skrzywieniach IIo pelotę ustawiono pod kątem ok. 20-38o – działanie derotująco-korygujące;
 • w skrzywieniach IIIo pelotę ustawiono pod katem ok. 10o stopni – działanie derotujące.

Cele terapii:

 • trójpłaszczyznowa korekcja wady;
 • poprawa ruchomości klatki piersiowej;
 • zwiększenie pojemności życiowej płuc;
 • kosmetyczna korekcja skrzywienia.

W zachowawczym leczeniu skolioz idiopatycznych należy zatem:

 1. kifotyzować i równocześnie derotować kręgosłup;
 2. skracać wybiórczo mięśnie strony wypukłej skrzywienia i rozciągać przykurcze po stronie wklęsłej;
 3. oddziaływać korygująco na wszystkie trzy płaszczyzny skrzywienia;
 4. przywrócić prawidłowe wygięcie kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.

Cele te realizujemy poprzez wprowadzenie do leczenia skolioz, specjalistycznych urządzeń, sprawdzonych w prawidłowym i efektywnym ich działaniu.

Są to:

1) "Derotator i Korektor Skolioz" (DIKS) – nowa, ulepszona wersja "autokorektora skolioz" – autorstwa dr Janusza Łęczyńskiego, służy do zachowawczego leczenia skolioz u dzieci w wieku od 6 do 17 lat metodą czynnego zaangażowania siły własnej ćwiczącego. Jest jedynym znanym urządzeniem, pozwalającym oddziaływać derotująco, korygująco i redresyjnie na oba łuki skrzywienia równocześnie. DIKS może być stosowany we wszystkich typach skolioz, jednak najlepsze wyniki uzyskuje się u dzieci do 40° kąta Cobba skrzywienia kręgosłupa.

Fot. 1 Derotator i korektor skolioz

DIKS jest dopuszczony do powszechnego stosowania pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 10.12.1981 roku i posiada świadectwo autorskie i ochronne Urzędu Patentowego RP (pierwsze zgłoszenie patentowe korektora postawy nastąpiło w roku 1971; od tego czasu pojawiło się 25 wersji urządzenia).

2) Asymetryczny Zestaw Bloczków Rehabilitacyjnych (AZBR) – wspólnego autorstwa dr Janusza Łęczyńskiego i mgr Tomasza Szurmika – przyrząd do asymetrycznego wzmacniania i rozciągania mięśni szkieletowych, pasa barkowego i biodrowego a szczególnie do leczenia i profilaktyki skolioz.

Foto wkrótce /przepraszamy/

Fot. 2 Asymetryczny zestaw bloczków rehabilitacyjnych (AZBR)

Podstawową funkcją AZBR jest czynna korekcja skolioz poprzez rozciąganie mięśni strony "wklęsłej" oraz skracanie mięśni strony "wypukłej" skrzywienia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa kifotyzacja kręgosłupa w czasie ćwiczeń. Jest ona wymuszona przez półokrągły kształt wspornika, na którym ćwiczący opiera tułów. Możliwość asymetrycznej regulacji bloczków, znajdujących się po prawej i lewej stronie urządzenia, pozwala przy zmianach rotacyjnych na akcentowanie derotacji.

Asymetryczny Zestaw Bloczków Rehabilitacyjnych został zgłoszony do wydziału patentowego RP pod numerem: W 111927.

3) odpowiednio dobrane ćwiczenia uzupełniające (przy wykorzystaniu zestawu OPIW):

 • oddechowe,
 • antygrawitacyjne z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała ,
 • wzmacniające mięśnie brzucha,
 • kifotyzujące,
 • ogólno kondycyjne
 • autokorekcyjne

Fot.3 Wielofunkcyjny zestaw OPIW 01-PLUS

Wielofunkcyjny Zestaw do Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy „OPIW-01” posiada wpis Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o numerze 0194

Prezentowany zestaw zawiera następujące elementy:

 1. lustro korekcyjne
 2. twister – „Donald”
 3. elongator – „Bocian”
 4. ławeczka symetryzująca – „Jaskółka”
 5. wyciąg grawitacyjny – „Pająk”
 6. podkładka do ćwiczeń kolan i stóp – „Kaczka”
 7. wielofunkcyjne urządzenie – „Konik Plus”
 8. asymetryczny zestaw bloczków rehabilitacyjnych – „Żuraw”
 9. derotator i korektor skolioz – „Delfin” Prezentowany Wielofunkcyjny Zestaw do Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy.
 10. Gibotorakometr – „Żółw”

„OPIW-01Plus” pozwala na stosowanie indywidualnie dobranych pozycji wyjściowej pacjenta , w zależności od rodzaju wady. Niniejsza propozycja umożliwia kompleksowe i zindywidualizowane oddziaływania profilaktyczne i korekcyjne z możliwością uwzględnienia kierunku i przebiegu skrzywienia. Za pomocą przedstawianego zestawu, stwarzana jest możliwość wykonywania ćwiczeń w trzech płaszczyznach , co ma na celu zwiększenie efektywności oddziaływania profilaktyczno-leczniczego. Estetyka i solidność konstrukcji Wielofunkcyjnego Zestawu do Profilaktyki i Leczenia Wad Postawy „OPIW-01 Plus” oraz możliwość własnej kompozycji obwodów ćwiczebnych, zwiększa atrakcyjność i efektywność prowadzenia , często żmudnych, ćwiczeń profilaktyczno-leczniczych.

Wielofunkcyjność zestawu pozwala na kompleksowy dobór ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz specjalnych.

Zestaw umożliwia zwiększenie różnorodności i efektywności ćwiczeń asymetrycznych , rozciągających, skracających i korekcyjnych w trzech płaszczyznach.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty
691 479 225