Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) – została stworzona przez fizjoterapeutów dr n.med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Opiera się ona na wykorzystaniu różnych technik z wielu metod fizjoterapeutycznych. Zostały one w odpowiedni sposób dostosowane oraz zmodyfikowane dla dobra i potrzeby pacjenta.Główne założenia terapii to:

  • aspekt psychologiczny – uświadomienie pacjentowi istoty problemu (jak duża jest wada i w jakim kierunku będzie przebiegać terapia),
  • badanie zdolności ruchu korekcyjnego (w czynny i bierny sposób),
  • relaksacja (usuwanie) barier mięśniowo-powięziowych, które ograniczają ruch korekcyjny,
  • nauka i wykorzystanie oddechu derotacyjnego w odpowiednich pozycjach funkcjonalnych,
  • nauka nowych korekcyjnych wzorców ruchowych oraz ich stabilizacja,
  • nauka odpowiedniego napięcia mięśniowego (korekcyjnego), które można wykorzystać w funkcjonowaniu i czynnościach dnia codziennego.

Etapy metody:

  1. Badanie pacjenta.
  2. Przygotowanie do korekcji.
  3. Korekcja trójpłaszczyznowa.


Pacjent ma być partnerem terapii, a nie jej przedmiotem. Dzięki temu znacząco zwiększamy świadomość, motywację do ćwiczeń, a efekty terapii są znacznie szybsze.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty
691 479 225